ANUNT

Data: 25-03-2022

Serviciu de determinare a emisiilor de Hg, HCL, HF, Metale si metaloizi (As, Cd,Co, Cr,  Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,Se,Ti, V, Zn) din gazele de ardere