ANUNT

Data: 30-05-2023

Serviciu de dezmembrare documentaţie cadastrală teren şi obţinere număr individual de carte funciară pentru porţiunea de teren ce va fi alocată staţiei de gaze SRMP, pentru instalarea unui grup energetic de producere energie în ciclu combinat cu utilizare de gaze naturale (CCGT) cu o putere nominală de 850 MW la Sucursala Electrocentrale Işalniţa