ANUNT

Data: 31-05-2023

Entitatea contractanta Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. intentioneaza sa achizitioneze serviciul ce are ca obiect: „Serviciu de întretinere, revizie si reparare ascensoare de persoane sec!ia Desulfurare „ — pentru S.E.Turceni.

Toate informatiile, inclusiv documentatia de atribuire, se regasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro, nr. anunt – SCNI 125825/30.05.2023.

Data limita de depunere a ofertelor in SEAP: 09.06.2023.

Responsabil achizitie — Lilica Arjoca e-mail: lilica.arjoca@ceoltenia.ro.