ANUNT-Continuarea lucrarilor miniere in perimetrul de licenta extins – Cariera Rosia

Data: 27-11-2019

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A – EMC Rosia-Rovinari, Cariera Rosia, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Continuarea lucrarilor miniere in perimetrul de licenta extins – Cariera Rosia, amplasat in  comuna  Farcaseti, judetul  Gorj.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM GORJ din Targu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, in zilele de luni-vineri, intre orele 8 – 16, precum  si la urmatoarea adresa de internet : http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Gorj.

2.Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj.