ANUNT – privind redeschiderea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură pentru ocuparea a cinci poziţii de membri în Consiliul de Administraţie al S.C. MINPREST SERV S.A.

Data: 11-06-2015

În cadrul şedinţei din data de 05.05.2015, Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Minprest Serv S.A. a hotărât continuarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie, prin alegerea acestora de către Adunarea Generală a Acţionarilor, prin aplicarea metodei votului cumulativ, conform prevederilor art. 32 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă.

Candidaturile şi documentele necesare vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire începând cu data de 12.06.2015 până cel târziu în data de 19.06.2015, ora 15:00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare – Membru în Consiliul de Administraţie S.C. MINPREST SERV S.A. Nume şi prenume candidat”, la adresa de corespondenţă S.C. MINPREST SERV S.A., oraş Rovinari, localitatea Vîrţ, nr. 157, judeţ Gorj, cod poştal 215400.

Criteriile de recrutare, regulile cu privire la procesul de selecţie şi documentele necesare pentru depunerea candidaturii sunt prevăzute în anunţul extins privind recrutarea şi selecţia a cinci poziţii de membri în Consiliul de Administraţie al S.C. MINPREST SERV S.A.

Candidaturile depuse în primele două sesiuni rămân valabile şi pentru noua sesiune.

Prezentul anunţ, precum şi anunţul extins sunt postate pe site-urile www.minprest.ro şi www.ceoltenia.ro.

Preşedinte Comisie de Evaluare,
Ion Petroniu