Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Data: 15-11-2018

S.Complexul Energetic Oltenia S.A.- E.M.C. Jilț, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ ” Deviere DC 107 Mătăsari – Runcurel” propus a fi amplasat în comuna Mătăsari, sat Runcurel, jud. Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8:30 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de   încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.