Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Data: 21-08-2017

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Implementare instalatie completă pentru reducerea emisiilor de NOx la grupul enegetic nr.6 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari ”  propus a fi amplasat în  orasul Rovinari, strada Energeticianului, nr. 25, jud. Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30 – 14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de   încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.