ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ – U.M.C. PESTEANA SUD

Data: 2-09-2015
  1. C.E. OLTENIA S.A. – S.D.M. TG-JIU – U.M.C. PESTEANA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC PESTEANA – Pesteana Sud ” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Urdari si Plopsoru , judeţul Gorj.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg -Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul U.M.C. Pesteana din comuna Urdari, jud. Gorj, în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.

         Documentul menţionat este disponibil şi la următoarele adrese de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/documente-procedura-eim-si-ea şi www.ceoltenia.ro/responsabilitate/mediu/procedura EIM .

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la – sediul Primăriei comunei Urdari din localitatea Urdari , judeţul Gorj, în data de 14.10.2015 începând cu orele 1600;

sediul Primăriei comunei Plopsoru din localitatea Plopsoru , judeţul Gorj, în data de 12.10.2015 începând cu orele 1600 ;

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76, până la data dezbaterii publice .