ANUNT – Realizare construcţie şi platformӑ betonatӑ aferente instalaţiei de reducere a emisiilor de NOx de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR) pentru grupul energetic nr. 7 şi 8 de la Sucursala Electrocentrale Işalniţa

Data: 26-04-2021

   Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.-Sucursala Electrocentrale Işalniţa, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare construcţie şi platformӑ betonatӑ aferente instalaţiei de reducere a emisiilor de NOx de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR) pentru grupul energetic nr. 7 şi 8 de la Sucursala Electrocentrale Işalniţa”, propus a fi amplasat în comuna Işalniţa, str. Mihai Viteazul, nr. 101, jud. Dolj.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 si vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.