ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Data: 16-01-2023

Ministerul Energiei și expertul său în recrutare Pluri Consultants România anunţă declanşarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru 6 (șase) posturi de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. Această procedură va fi derulată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările şi modificările ulterioare , precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Condiţiile de participare, criteriile de eligibilitate şi de selecţie precum şi conţinutul, modul de derulare şi planificarea etapelor procesului de recrutare şi selecţie sunt prezentate în detaliu pe pagina web www.energie.gov.ro și www.ceoltenia.ro.

Dosarele de candidatură vor fi în mod obligatoriu depuse până la data de 15 februarie 2023 atât pe suport de hârtie cat şi în format electronic, aşa cum este descris în anunţul detaliat postat la adresa web anterior menţionată.

Toate candidaturile vor fi tratate cu maximă confidenţialitate.

ANUNT
Formular F1
Formular F2
Formular F3
Formular F4
Formular F5

Profilul membrilor
Profilul CS

Scrisoare de asteptari