ATRIBUTII

  CONDUCEREA EXECUTIVA  CE OLTENIA

  • Stanculescu Catalin Liviu – Director Directia Energie  – Asigura realizarea, programelor de productie, reparaţii/modernizări din cadrul sucursalelor energetice, urmărirea, controlul şi evaluarea continua a acestora, in concordanta cu bugetul de venituri si cheltuieli.
  • Popescu Adriana Luminita Director Directia Financiar Contabilitate – Asigura organizarea contabilităţii si a evidenţei financiar–contabile a patrimoniului, imobilizărilor corporale şi necorporale, mijloacelor materiale şi băneşti, clienţilor, furnizorilor, decontărilor cu bugetul consolidat al statului şi local şi alte fonduri, surselor atrase, investiţiilor şi celorlalte elemente patrimoniale precum şi a rezultatului economico – financiar.
  • Dragomirescu Emanoil – Director Directia Comerciala – Asigura organizarea, desfasurarea si monitorizarea achiziţiilor publice cu respectarea prevederilor legale si a reglementărilor interne.
  • Dragu Ion Director Directia Servicii Suport – Asigura desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul informatic, comunicaţiilor, administrativ – servicii  şi transportul mărfurilor pe cale ferată.
  • Ilie Ionel Director  Directia Ofertare – Vanzare –  Asigura  desfăşurarea activităţii de contractare, furnizare si facturare a energiei electrice şi termice, de achiziţie certificate verzi şi CO2.
  • Tatomir Valentin – Director  Directia Resurse Umane – Asigura elaborarea şi implementarea politicilor de resurse umane, respectiv: recrutare, selecţie, integrare, pregătire profesională, motivare, salarizare, organizare şi relaţii de muncă.
  • Alecu Sorin – Director Direcţia Strategie – Asigură elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare, monitorizarea implementării Planului de restructurare, finanţarea din fonduri nerambursabile, precum şi activitatea de afaceri publice.
  • Petroniu Ion – Director Direcţia Investiţii – Asigură elaborarea programelor anuale/multianuale de investiţii, implementarea proiectelor esenţiale de la nivelul societăţii.

DIRECTIA ENERGIE

  • Motocu Marian – Director adjunct – Asigura derularea programului anual de reparaţii la nivelul sucursalelor energetice, elaborarea de tehnologii de reparaţii.
  • Chirca Iosif – Director Sucursala Electrocentrale Rovinari  – Conduce activitatea sucursalei, asigura realizarea programelor anuale de productie, reparatii si investitii, in concordanta cu bugetul de venituri si cheltuieli, gestioneaza si administreaza patrimoniul sucursalei.
  • Filip Viorel – Director Sucursala Electrocentrale Turceni –  Conduce activitatea sucursalei, asigura realizarea programelor anuale de productie, reparatii si investitii, in concordanta cu bugetul de venituri si cheltuieli, gestioneaza si administreaza patrimoniul sucursalei.
  • Gherghina Pestrea Viorel Director Sucursala Electrocentrale Isalnita – Conduce activitatea sucursalei, asigura realizarea programelor anuale de productie, reparatii si investitii, in concordanta cu bugetul de venituri si cheltuieli, gestioneaza si administreaza patrimoniul sucursalei.
  • Dan Vasile – Director Sucursala Electrocentrale Craiova II  – Conduce activitatea sucursalei, asigura realizarea programelor anuale de productie, reparatii si investitii, in concordanta cu bugetul de venituri si cheltuieli, gestioneaza si administreaza patrimoniul sucursalei.

SUCURSALA MINIERA

  • Gheorghescu Florentin Nicu – Director Sucursala Miniera –  Conduce activitatea sucursalei, asigura realizarea programelor anuale de productie, reparatii si investitii, in concordanta cu bugetul de venituri si cheltuieli, gestioneaza si administreaza patrimoniul sucursalei.
  • Vas Florin – Director Adjunct Productie  – Coordoneaza activitatea de productie, asigură elaborarea, aprobarea si realizarea programelor de producţie.
  • Balasoiu Ion – Director Adjunct Tehnic  – Coordoneaza activitatea tehnica, asigură elaborarea, aprobarea si realizarea programelor de mentenanta.

DEPARTAMENTE

  • Popescu Dorin – Departament Prevenire, Protecţie şi Securitate în Muncă – Coordonează activitatea de informare, implementare şi verificare a modului de respectare a legislaţiei de securitate şi sănătate a muncii în vigoare, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi diminuării efectelor factorilor de risc de accidentare si activitatea de acordare a primului ajutor, a asistenţei medicale de urgenţă şi de medicina muncii ;
  • Rosianu Gheorghe – Departament Control Intern  – Coordoneaza activitatea de identificare, analiză, control, prevenire şi combatere a încălcării prevederilor legale sau a altor acte normative, de către personalul Societăţii Complexul Energetic Otenia SA;
  • Banica Valerica – Departament Protecţia Mediului –  Coordonează activitatea de mediu din cadrul sucursalelor, asigura respectarea planurilor de acţiuni şi a programelor de conformare convenite cu autorităţile locale de protecţia mediului şi gospodărire a apelor;
  • Faget Lucian – Departament Management Integrat –  Coordoneaza implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate Ocupaţională în cadrul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.