CE Oltenia livreaza, in prezent, energie curata

Data: 19-03-2014

CE Oltenia a derulat investitii pentru indeplinirea conditiilor de mediu impuse de legislatia europeana pentru emisiile de poluanti in aer, apa, sol (modernizarea electrofiltrelor, implementarea instalatiilor de desulfurare si a celor de evacuare in slam dens a zgurii si cenusii) si reconstructia ecologica prin redarea in circuitul silvic si agricol a suprafetelor de teren afectate de exploatarile miniere.

Proiectele derulate:

Reducerea concentratiei de pulberi – prin modernizarea electrofiltrelor

Rezultatul obtinut: emisia specifica de pulberi pe unitatea de produs s-a redus de la cca. 1,25 kg pulberi/MWh produs la 0,04kg pulberi/MWh produs.

Reducerea emisiilor de SO2 – prin implementarea instalatiilor de desulfurare a gazelor de ardere la toate grupurile energetice

Rezultatul obtinut: emisia specifică de SO2 pe unitatea de produs s-a redus de la cca. 16 kg SO2/MWh produs la 0,610 kg SO2/MWh produs ( cantitatea de SO2 emisa in atmosfera pentru producerea unui MWh a scazut de la 16 kg fără desulfurare la 610 grame cu desulfurare ).

Reducerea concentratiei de NOx

Rezultatul obtinut: Toate grupurile energetice respecta valorile limita de emisie pentru NOx( 500 mg/Nmc )

Reducerea nivelului de zgomot – prin montarea atenuatoarelor de zgomot si a panourilor fonoabsorbante

Rezultatul obtinut: Calitatea aerului ambiental in Regiunea SV Oltenia s-a îmbunatatit considerabil, fapt demonstrat de catre cele 11 statii fixe care fac parte din reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2) – prin modernizarea grupurilor energetice pentru cresterea eficientei (scaderea consumului specific)

Rezultatul obtinut: Emisia specifica de CO2  pe unitatea de produs s-a redus de la cca. 1,07 t CO2 /MWh produs la 0,915 t CO2 /MWh produs.

Depozite de deseuri – prin implementarea tehnologiei de evacuare in slam dens (1 parte cenusa / 1 parte apa) a zgurii si cenusii rezultate din procesul de ardere a carbunelui, fata de tehnologia veche (1 parte cenusa / 9 parti apa)

Rezultatul obtinut : Reducerea cantitatii de apa consumata, cheltuielilor de exploatare, cantitatii de apa de infiltratie, spulberarilor de cenusa si cresterea stabilitatii depozitelor.

OBSERVATIE

Echipa Greenpeace a efectuat, la Craiova, masuratori ale nivelului poluarii aerului. Rezultatele acestor masuratori nu au fost facute publice, in schimb sunt prezentate rezultate ale unor masuratori din anul 2009.

La Rovinari, echipa GRENPEACE a efectuat masuratori la 30 m de drumul rutier, valorile suspensiilor din aer fiind categoric influentate de traficul rutier. Grupurile care functioneaza la Termocentrala Rovinari sunt grupuri modernizate, cu instalatii de desulfurare si cu emisii de praf sub 20 mg/Nmc, limita admisa fiind de 50 mg/Nmc.