CEO A FINALIZAT LUCRĂRILE DE ECOLOGIZARE ÎN ZONA SUMAIDANE – TURCENI

Data: 27-08-2015

Sursa: GAZETA DE SUD

Complexul Energetic Oltenia (CEO) a finalizat lucrările de curăţare şi ecologizare în zona Sumaidane – Turceni. Câteva zeci de gospodării din zona comunelor Turceni şi Ioneşti au fost inundate în urmă cu peste un an şi jumătate de o deversare de cenuşă şi zgură provenită de la un depozit al Termocentralei Turceni. Complexul Energetic Oltenia a reuşit abia pe 21 august să finalizeze lucrările şi să semneze recepţia pentru toate gospodăriile. Întârzierea a fost pusă pe seama birocraţiei şi a lipsei unor avize de mediu, dar şi a lipsei documentelor de proprietate pentru anumite imobile: „A fost evacuată zgura şi cenuşa de pe terenurile agricole afectate până la cota naturală, terenurile au fost sacrificate, fertilizate, arate şi discuite conform recomandărilor OSPA Gorj. Din studiul pedologic şi agrochimic întocmit de OSPA Gorj după execuţia lucrărilor enumerate, s-a constatat că terenurile se încadrează în aceeaşi clasă de calitate ca şi terenurile agricole aflate în zona limitrofă. În ceea ce priveşte aprovizionarea cu nutrienţi, terenurile sunt bine şi foarte bine aprovizionate cu nutrienţi. S-au degajat incintele gospodăriilor afectate de evacuarea de zgură şi cenuşă; pentru refacerea gospodăriilor s-au despăgubit proprietarii afectaţi. Fântânile au fost decolmatate şi igienizate, aşa cum se menţionează şi în procesul-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare nr. 351/06.05.2015, încheiat de DSP Gorj. Din buletinele de analiză a calităţii apelor din fântâni deţinute de SE Turceni, emise de DSP Gorj (chimice şi bacteriologice), DSP Dolj (radioactivitate) şi INCD ECO IND Bucureşti (metale grele) rezultă că, în afară de indicatorul azotaţi (care nu este influenţat de depunerea de zgură şi cenuşă), toţi indicatorii sunt sub limitele admisibile. A fost evacuată zgura şi cenuşa de pe canalul de deviere torenţi; pentru aceste lucrări au fost efectuate defrişări de vegetaţie şi amenajarea drumului de-a lungul canalului. Zgura şi cenuşa evacuate au fost depozitate în celula nr. 5 a Depozitului nr. 2. La data prezentei verificări s-a constatat că s-au respectat condiţiile impuse prin Decizia etapei de încadrare nr. 65/17.04.2015. Procesul-verbal a fost semnat de reprezentanţii prezenţi ai Oficiului pentru Studii Pedologice si Agrochimice Gorj, Serviciului de Gospodărire a Apelor Gorj, Gardei Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Gorj, Primăriei Turceni, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, Complexului Energetic Oltenia – Executiv, Sucursalei Electrocentrale Turceni“, potrivit unui comunicat al CEO. Eugen Maruta