COMUNICAT

Data: 2-02-2021

În legătură cu afirmațiile lansate in spatiul public de catre Greenpeace, CE Oltenia face următoarele precizări :

Raportul Greenpeace a luat ca referință anul 2020, afectat de criza COVID, în care producția de energie electrică a fost la un minim istoric. Astfel, emisiile de CO2 in 2020 au fost cu 50-60% sub nivelul anilor anteriori, respectiv de circa 7 milioane de tone,  comparativ cu o medie de 12 milioane de tone în perioada 2018-2019.

Precizăm că Planul de restructurare și decarbonare trimis Comisiei Europene pentru aprobare este singura soluție pentru menținerea în activitate a companiei și alinierea la efortul european de reducere a emisiilor de carbon.

Planul de decarbonare propus, care urmează să fie implementat în perioada 2021-2025, presupune diversificarea mixului energetic prin introducerea de energie regenerabilă și pe gaze în portofoliul companiei, respectiv:

    • construcția a opt parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 725MW;
    • reabilitarea și modernizarea microhidrocentralei cu putere instalată de 10MW de la SE Turceni;
    • construcția unei centrale electrice de circa 475MW pe gaz natural la SE Turceni;
    • construcția unei centrale electrice de circa 850MW pe gaz natural la SE Ișalnița.

Capacitatea totală instalată de producție de energie electrică va ajunge de la 3.570 MW în 2020, la 3.094 MW în 2026, ponderea de capacitate din lignit ajungând la 50% din capacitatea totală.

Astfel, emisia specifică la nivel de companie se va diminua de la 0.82 t CO2/MWh în 2020, la 0.51 t CO2/MWh începând cu anul 2026, reprezentând o reducere de aproximativ 38%. Acest lucru se explică prin faptul că, prin implementarea planului de decarbonare, CE Oltenia va avea capacități noi de producție,  mai  puțin poluante, cu o emisie specifică (t CO2/MWh produs) mai mică.

Conform prognozelor din planul de afaceri al CE Oltenia și in funcție de condițiile de piată din următorii ani, în anul 2030 emisiile de CO2 provenind din capacitățile pe bază de lignit se vor reduce la circa 5.8 milioane de tone de CO2.

În ceea ce privește noile capacități pe gaz natural care vor înlocui capacități echivalente pe lignit, studiile de fezabilitate deja realizate arată că acestea vor contribui la o reducere de circa 3 milioane de tone CO2/an,  dacă s-ar produce același volum de energie electrică, fiind în linie cu principiile privind accesarea fondurilor europene specifice. În plus, capacitățile pe gaz natural au o emisie specifică de 3 ori mai mică decât cele pe bază de lignit.

CE Oltenia va investi în centrale care vor avea opțiunea de a utiliza și hidrogen în combinație cu gazul natural, fapt ce va conduce la o reducere suplimentară a emisiilor cu până la 25%.

Planul de decarbonare este soluția asumată de CE Oltenia și de Guvernul României  pentru diversificarea resurselor energetice și transformarea companiei într-una viabilă, care să asigure în continuare necesarul de energie electrică al țării.