COMUNICAT – referitor la cercetarea disciplinară a salariaţilor UMC Roşiuţa cu atribuţii privind desfăşurarea activităţii, în perioada 2011 – 2014, a salariatului Aristica Benoni Bejinaru

Data: 12-08-2014

Conducerea CE Oltenia  a dispus cercetarea disciplinară prealabilă a următorilor salariaţi:

– Ghica Ion – sef Unitate Minieră de Carieră Roşiuţa;
– Caragea Mihai – inginer şef mecanic   UMC Roşiuţa;
– Stelescu Nicolae – sef Birou Evidenţă Gestiuni Patrimoniu UMC Roşiuţa;
– Cojocaru Constantin – conducător formaţie de lucru UMC Roşiuţa ;
– Raicu Nicolae  – conducător formaţie de lucru UMC Roşiuţa ;
– Haiducescu Eleodor Ion – conducător formaţie de lucru UMC Roşiuţa;
– Ardeiu Răzvan Remus – adjunct sef Secţie Mecanică UMC Roşiuţa;
– Popescu Emil Claudiu – sef Secţie Mecanică UMC Roşiuţa;
– Arbănaş Mihaela Florentina – economist Compartiment Resurse Umane  UMC Roşiuţa;
– Gheorghescu Florentin Nicu  – conducător formaţie de lucru UMC Lupoaia.

La data de 12 august 2014, conducerea societăţii a aprobat următoarele măsuri propuse de  comisia de cercetare disciplinară prealabilă:
– Desfacerea disciplinară a Contractului Individual de Muncă a salariatului Cojocaru Constantin – conducător formaţie de lucru UMC Roşiuţa;
– Reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de 3 luni pentru salariatul Caragea Mihai – inginer şef mecanic  UMC Roşiuţa;
– Avertisment scris pentru salariata Arbănaş Mihaela Florentina – economist Compartiment Resurse Umane  UMC Roşiuţa;
– Constatarea tardivităţii aplicării unei sancţiuni disciplinare, în conformitate cu art. 252 alin.1 din Codul Muncii, pentru salariaţii  Gheorghescu Florentin Nicu, Raicu Nicolae şi Haiducescu Eleodor Ion;
– Continuarea cercetării disciplinare pentru stabilirea tuturor situaţiilor de încălcare a normelor legale, a regulamentelor şi a dispoziţiilor interne, în vederea aplicării unei sancţiuni disciplinare în raport cu gravitatea faptelor săvârşite pentru salariaţii Ghica Ion, Stelescu Nicolae,  Ardeiu Răzvan Remus şi Popescu Emil Claudiu.