Producerea de energie

ENERGIE ELECTRICA

9 blocuri energetice cu o putere instalata de 2595 MW din care:

SE Rovinari – 3  blocuri energetice de 330 MW pe lignit in condesatie;
SE Turceni – 3 blocuri energetice de 330 MW pe lignit in condesatie;
SE Isalnita – 1 blocuri energetice de 315 MW pe lignit in condesatie;
SE Craiova II – 2 blocuri energetice de 150MW /160Gcal pe lignit in cogenerare.

ENERGIE TERMO

Principalul sistem de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Craiova este sistemul centralizat, avand ca sursa de producere  SE Craiova II prin:
– 2 grupuri în cogenerare ( 2×150/120 MW) – pe  carbune cu  gaz, suport de flacara;
– 2 cazane de apa fierbinte (2X100 Gcal/h) – pe carbune cu pacura, suport de flacara;
– un boiler de 50 Gcal/h si un boiler de 30 Gcal/h.

In prezent, in municipiul Craiova, din SE Craiova II, in sistem centralizat, sunt alimentati cu agent termic (apa fierbinte) 123 puncte termice, din care 104 urbane aparţinand S.C. Termo Craiova S.R.L. si 19 care alimenteaza agenti economici si institutii publice.
Deasemenea alimenteaza cu apa fierbinte si apa tehnologica consumatorul industrial S.C. FORD Automobile Romania S.A..

Magistralele, ramificatiile retelelor si racordurile de pe teritoriul municipiului Craiova si din zonele limitrofe au o lungime totala de traseu (subteran si suprateran) de 60 Km.

Energie termica livrata: min 40 Gcal/h –  maxim 360 Gcal /h.
Locuinte la nivel de apartament incalzite: ~ 62.000
Persoane beneficiare: ~ 200 000.

ENERGIE HIDRO

hidro

Hidrocentrala, construita pe raul Jiu, in amonte de centrala Turceni, la 3,5 Km distanta, are o putere instalata de 9,9 MW (1 grup hidro de 0,9 MW si 3 grupuri de cate 3 MW fiecare).
Debitul poate sa creasca pana la 144mc/s.
Primul grup a fost pus in functiune la data de 17.10.1989.
Pana in prezent Hidrocentrala a produs peste 495 GWh.

inapoi