DREPTURILE SALARIALE AU FOST VIRATE CONFORM PREVEDERILOR CCM

Data: 30-04-2015

Conform Contractului Colectiv de Munca al CE Oltenia, CAPITOLUL III – MODALITATI DE PLATA A DREPTURILOR BANESTI, Art. 165 :

Partile stabilesc ca drepturile salariale cuvenite sa se plateasca lunar in doua chenzine si anume:

–     Chenzina I, in intervalul 25-29 in luna in curs;

–     Chenzina II, in intervalul 10-15 ale fiecarei luni pentru luna anterioara

Sumele aferente primei chenzine a lunii curente au fost virate catre banci in cursul zilei de 29 aprilie 2015.

Efectuarea acestor plati in ultima zi din intervalul prevazut in CCM s-a datorat obligativitatii conformarii in Registrul Unic Consolidat al Uniunii Europene pentru emisiile de gaze cu efect de sera aferente anului 2014 pana la data limita de 30 aprilie 2015 .

Efortul financiar depus de CE Oltenia pentru achizitionarea certificatelor de CO2 aferente energiei electrice produse in anul 2014 s-a ridicat la suma de 356.400.000 lei, din care, in cursul anului 2015, a fost platita suma de 148.616.000 lei .

Conform art.28 din HG nr. 780/2006 care transpune Directiva UE 2003/87, in cazul nerespectarii termenului limita permis, se aplica penalitati de 100 euro pentru fiecare tona de dioxid de carbon emisa pentru care operatorul nu a restituit cerificatele.

Mentionam ca pretul certificatelor de CO2 a crescut cu 55.5% in intervalul 2012-2014, iar  numarul  de  certificate  necesar  a  fi  achizitionate de  CE Oltenia  a  crescut  de  la  4 milioane in 2012, la 12.5 milioane in 2014, ca urmare a eliminarii cotelor gratuite alocate, conform directivelor Comisiei Europene.