ENERGIA ELECTRICĂ, TOT MAI COSTISITOARE

Data: 11-01-2016

Sursa: GAZETA DE SUD

 

În factura CEZ scadentă în ianuarie, energia electrică reprezintă doar 30% din valoarea totală, iar 70% sunt taxe de plată către diverși alți beneficiari

Taxele au crescut foarte mult în factura de energie electrică, încât la o analiză comparativă, un consumator plătește în 2016 mai mult către CEZ față de 2015, deși are un consum mai mic de energie. Din totalul facturii, doar 30% reprezintă valoarea energiei electrice, iar 70% sunt taxe. Aflați în cele ce urmează, dintr-o analiză a GdS, ce componente au scumpit factura de energie electrică.
Cu toate că autoritățile cen­trale anunțau o ief­­tinire a energiei electrice de la 1 ianuarie 2016, facturile estimate de fur­­­nizorul de energie din su­dul țării, CEZ, și scadente în ia­nuarie, februarie și martie, sunt mai mari decât anul trecut, chiar și la un consum mai mic de energie evidențiat pe acel document. O familie din Craiova a primit factura la energie electrică pe ianuarie 2016, de la operatorul regional CEZ. Paradoxal, la un consum mai mic de energie, craiovenii trebuie să plătească mai mulți bani, conform facturii. Consumatorii au constatat că la un consum estimat de energie electrică mai mic decât într-o lună din 2015, valoarea facturii de energie valabilă în 2016 este cu mult mai mare față de valoarea achitată într-o lună a anului trecut. Dacă în 2015 ei achitaseră 118,79 lei pe lună, fără TVA, pentru o factură estimată de CEZ, în 2016 valoarea facturii emise pentru luna ianuarie este de 147,23 lei, fără TVA.
Pornind de la cele două facturi, în care deși consumul de energie este mai mic, costul final al facturii curente este mai mare decât cel al unei facturi de anul trecut, dintr-o perioadă comparabilă, GdS a efectuat o analiză a componentelor pe care le plătesc consumatorii pe o factură de energie electrică. Chiar după ce taxa pe valoarea adăugată (TVA) a scăzut de la 1 ianuarie 2016 de la 24% la 20% inclusiv pentru energia livrată populației, valoarea facturii de anul acesta este mai mare decât una din 2015.

Contribuție coge­nerare, componentă piață concurențială,accize etc.

Fără a lua în calcul valoarea scăderii taxei pe valoarea adăugată (TVA), iată ce plătim noi efectiv atunci când achităm factura la energie electrică. Pe factura din 2015 a craiovenilor pentru care s-a efectuat analiza comparativă energia electrică activă a fost de 149 kwh în 2015, la un preț unitar de 0,3716 lei/kwh, deci un total de 55,37 lei fără TVA. Consumatorii mai plătesc și „Componenta piață concurențială – CPC“, de 99 kwh, la un preț unitar de 0,4491 lei pe unitate. Deci, familia luată ca exemplu plătea 44,46 lei pentru această CPC. CEZ își factura abonamentul pe 41 de zile, la un tarif de 0,107 lei pe zi, deci rezultă un cost final de 4,39 lei pentru respectivul abonament. Consumatorii casnici mai plătesc și o contribuție cogenerare, calculată la 248 de kwh, la un preț unitar de 0,018 lei pe unitate, deci ajungând la 4,49 lei, fără TVA. Acciza necomercială a fost calculată la 0,248 MWh, la un tarif de 4,74 lei pe unitate. Costul total al accizei în factura de electricitate este moderat, de doar 1,17 lei. Certificatele verzi au costat 35,91 lei și au fost calculate pentru 0,248 MWh, deci consumatorul final a plătit 8,91 lei în 2015 sub formă de certificate verzi. În total, valoarea consumului estimat pe factura din 2015 a ajuns la 118,79 lei, fără TVA. Consumatorul este pus să plătească în avans această sumă, care se corectează la regularizare, în cazul în care consumul efectiv este mai mic decât cel estimat, caz în care se corectează și taxele încasate pe factură.

Culmea taxării: energia s-a ieftinit, dar factura s-a scumpit

Potrivit Autorității Na­țio­nale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), citată de ziare.com, de la 1 ianuarie 2016 s-au redus cu 5,3% „toate tarifele reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate“. În același timp, taxele de pe facturile de energie emise în decembrie, dar scadente în ianuarie, februarie, martie sunt mai mari. Cu alte cuvinte, deși energia s-a ieftinit, consumatorii plătesc în 2016 facturi cu costuri mai mari.

Energia este 35% din valoarea facturii

Pe factura estimată valabilă în ianuarie 2016, energia electrică activă este în scădere față de luna din 2015 în care s-a făcut analiza, respectiv în loc de 149 kwh, acum sunt facturați clientului din Craiova 138 kwh. Dar, surpriză! Costul final al facturii fără TVA este mai ridicat față de cel din 2015, cu 28,44 lei. Astfel, deși consumul de energie facturat este mai mic, clientul ajunge să plătească 147,23 lei pe factura estimată pe luna ianuarie. Dar ce costuri au crescut pe această factură? Componenta de piață concurențială – CPC este exprimată la 164 kwh, iar prețul unitar este puțin mai mare decât cel din 2015, ajungând la 0,4539 lei pe unitate. Valoarea finală a acestei CPC este mai mare decât valoarea energiei electrice, ajungând la 74,43 lei pe factură. Practic, aplicând pe factură CPC la o cantitate mai mare de energie decât cea consumată, crește costul facturii pe care trebuie să o achite consumatorul final. Abonamentul plătit către CEZ este de 4,47 lei, contribuția cogenerare – de 4,77 lei, iar acciza necomercială este de 1,43 lei. Certificatele verzi evidențiate pe factura scadentă în 2016 ajung la 10,85 lei, ele fiind exprimate la o cantitate mai mare de energie, de 0,302 Mwh, dar la un preț similar cu cel din 2015, de 35,91 lei/Mwh. În total, familia are de plată 147,23 lei în ianuarie 2016. Calculele GdS arată că energia reprezintă doar 35% din valoarea facturii fără TVA, iar 65% sunt taxe diverse suportate din buzunarul consumatorului. Dacă adăugăm și TVA, atunci la valoarea totală de 182,57 lei a facturii, valoarea energiei de 51,28 lei reprezintă doar până în 30% din factură, iar toate taxele ajung la aproximativ 70% din valoarea facturii.
Cu alte cuvinte, taxele sunt cele care au „umflat“ factura craiovenilor pe ianuarie, deși consumul de energie estimat este mai mic.
Chiar dacă la momentul regularizării acești bani plătiți în plus de către consumator se întorc în favoarea sa, înseamnă că, până la regularizare, furnizorul de electricitate se folosește de banii oamenilor. Practic, consumatorul creditează compania care îi furnizează electricitatea.

Ce plătim, de fapt, pe factură?

O valoare însemnată a facturii o reprezintă „Componenta de piață concurențială“, care este, de fapt, o taxă care s-a introdus în iulie 2013, fiind suportată de consumatorii casnici. Practic, consumatorii le suportă furnizorilor de energi costurile cu achiziția electricității de pe piețele competitive, dar și costurile asociate furnizării energiei către consumatori. Pe site-ul unui furnizor de electricitate exista o definiție a „Componentei de piață concurențială“, care „este un tarif nou de energie electrică activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanță în factura clienților finali care nu au uzat de eligibilitate, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate, cu scopul liberalizării complete a pieței de energie electrică“.
Consumatorii casnici mai achită o taxă numită contribuția de cogenerare de înaltă eficiență, care se plătește producătorilor de energie, dar pentru producerea simultană de energie termică și energie electrică, cu eficiență ridicată. Din banii consumatorilor se achită diferența între costurile ridicate de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficiență și prețul de vânzare al acesteia.
Certificatele verzi sunt titluri care atestă producerea de energie electrică din surse alternative (solară, eoliană etc.). Certificatele verzi se încasează tot de la populație și se plătesc statului, dar acesta le achită producătorilor de energie din surse regenerabile, care le vând consumatorilor industriali sau pe bursă. Oricum s-ar vinde acele certificate verzi, ideea este că ele sunt suportate de consumatorii de energie, ca o componentă distinctă pe factură. Prețul certificatelor verzi a scăzut din 2014.

CEZ încasează în 2016 TVA de 24%

Facturile estimate emise de CEZ pe finalul anului 2015, dar scadente în 2016 poartă TVA de 24%. Dar taxa pe valoarea adăugată a scăzut de la 1 ianuarie 2016 la 20%. Cu alte cuvinte, consumatorul care are de plată facturile CEZ în lunile ianuarie, februarie și martie 2016 le va achita celor de la CEZ TVA de 24%. Furnizorul de energie electrică care va încasa în 2016 TVA de 24% este obligat ca ulterior, la regularizare, să ștorneze și diferența de TVA încasată în plus acum, spun specialiști în contabilitate. Persoanele care vor avea aproximativ același consum de energie se vor putea trezi cu ceva bănuți în cont, ca urmare a reglării procentului de TVA.

Factură emisă de CEZ pe o lună din 2015*

Denumirea serviciilor facturate                                       Cantitate              Preț unitar                 Valoare (fără TVA)
Energie electrică activă                                                         149 kwh                 0,3716 lei                         55,37 lei
Componentă piață concurențială-CPC                                  99 kwh                  0,4491lei                           44,46 lei

Rezervare/abonament                                                            41 zile                   0,1072 lei                            4,39 lei

Contribuție cogenerare                                                          248 kwh                0,0181 lei                            4,49 lei
Acciza necomercială                                                             0,248 MWh           4,7400 lei                            1,17 lei
Certificate verzi                                                                    0,284 MWh          35,9172 lei                            8,91 lei
Valoare consum estimat lei                    118,79 (fără TVA)
*Date preluate din factura unui client CEZ pe 2015

 

Factură emisă de CEZ pe o lună din 2016*

Denumirea serviciilor facturate                                         Cantitate            Preț unitar                   Valoare (fără TVA)
Energie electrică activă                                                         138 kwh                    0,3716 lei                           51,28 lei

Componentă piață concurențială-CPC                                  164 kwh                   0,4539 lei                            74,43 lei

Rezervare/abonament                                                              50 zile                    0,08940 lei                            4,47 lei

Contribuție cogenerare                                                         302 kwh                    0,0158 lei                              4,77 lei

Acciza necomercială                                                            0,302 MWh               4,7400 lei                              1,43 lei

Certificate verzi                                                                    0,302 MWh            35,9172 lei                            10,85 lei

Valoare consum estimat lei                    147,23 (fără TVA)
*Date preluate din factura unui client CEZ emisă în 2015 și scadentă în 2016. de Ramona Olaru