HOTARARE AGOA A CE OLTENIA PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

Data: 8-06-2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CE Oltenia a ales pentru pozitia vacanta din Consiliul de Supraveghere al companiei pe domnul Giorgi Gabriel Giorgian cu mandat de 4 luni de la data numirii, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Giorgi Gabriel Giorgian este absolvent al Facultatii de Mecanica din cadrul Universitatii Politehnice Timisoara si ulterior al studiilor de masterat; expert accesare fonduri structurale; managementul contractelor; auditor intern in sectorul public.

A coordonat timp de 4 ani Departamentul Tehnic Dezvoltare al societatii MINPREST SRV SA si a ocupat o perioada de 8 ani functia de Director General al acestei societati.

Alte functii detinute: Manager proiect POS Mediu, Consilier municipal Targu Jiu, Consilier judetan Gorj, Administrator public in cadrul Primariei Pades.

Actuala componenta a Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia este: Marcoci Alexandru – presedinte, Georgescu Petre Madalin – membru, Tanasiev Vladimir – membru, Eftenoiu Madalin-Cornel – membru, Bobu Nicolae – membru, Gatejescu Alexandru Florian – membru si Giorgi Gabriel Giorgian – membru.