INCA UN PROCES CU BANKWATCH CASTIGAT DE CE OLTENIA

Data: 8-06-2015

In luna septembrie 2014, Asociatia Bankwatch Romania a formulat plangere la Tribunalul Bucuresti impotriva DECIZIEI DE INCADRARE emisa de APM Gorj pentru proiectul “Modernizare instalatii de desprafuire gaze de ardere – ESP la grupul energetic nr.7 in vederea reducerii emisiilor de praf la cos sub 50 mg/Nmc. Racordare canale de gaze de ardere de la grupul energetic nr.7 la instalatia de desulfurare – FGD de la grupul energetic nr.6“ de la SE Turceni, solicitand anularea acestei decizii.

Actiunea formulata de Asociatia Bankwatch Romania a avut la baza motive neintemeiate si nelegale, respectiv:

1) Incalcarea Directivei privind Emisiile Industriale 2010/75/UE transpusa in Romania prin Legea nr.278/2013 prin faptul ca valorile limita de emisie au fost stabilite in mod gresit pentru grupul energetic nr. 7, solicitand incadrarea acestora in Anexa 5 – Partea a II-a.
In realitate, grupul energetic nr.7 nu se putea incadra in Anexa 5 – Partea a II-a, deoarece a beneficiat de o derogare de 20.000 ore de functionare si incadrarea a fost facuta corect in Anexa 5 – Partea I, conform “Valorilor limita de emisie pentru instalatiile de ardere mentionate la art.30, alin.4 “ .

2) Incalcarea Directivei EIA transpusa in Romania prin HG nr.445/2009 pentru ca evaluarea de mediu a fost realizata numai pentru lucrarile de reducere a emisiilor de pulberi la cos, precum si incadrarea gresita privind limitele maxime admise a emisiilor.
In realitate, proiectul a fost analizat pentru toti indicatorii de calitate prevazuti in legislatie si nu doar pentru pulberi, deoarece proiectul include si perfectionarea proceselor de control si reglare a arderii .

3) Incalcarea Conventiei de la Aarhus ratificata de Romania prin Legea nr.86/2000 privind informarea si participarea publicului la luarea DECIZIEI DE INCADRARE.
In realitate, procedura de informare si participare a publicului a fost realizata prin afisare la sediul primariei Turceni, prin publicarea unui anunt pe site-ul CE Oltenia, pe site-ul APM Gorj si in presa locala.

S Complexul Energetic Oltenia a depus in instanta documentele si inscrisurile doveditoare care atesta ca DECIZIA DE INCADRARE a fost obtinuta prin respectarea legislatiei in vigoare, drept pentru care, la sfarsitul lunii mai 2015, Tribunalul Bucuresti a respins actiunea Asociatiei Bankwatch Romania ca nefondata.

Precizam ca, pana in prezent, 16 actiuni ale Bankwatch si Greenpeace initiate in instanta impotriva CE Oltenia, au solutii definitive si irevocabile in favoarea societatii noastre.
Totodata, ne manifestam surprinderea ca Bankwatch contesta calitatea investitiilor de mediu ale CE Oltenia, fara sa observe multe alte companii si grupuri energetice pe carbune care nu au realizat niciun fel de investitii pentru reducerea poluarii si nici nu detin autorizatiile de mediu necesare functionarii.