INFORMARE privind executia bugetara a cheltuielilor cu salariile in anul 2020

Data: 5-02-2021

Hotărârea Guvernului nr. 853/2020 prin care a fost aprobata rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020, prevede ca nivelul cheltuielilor cu salariile sa fie  in suma de 855.386 mii lei.

Cheltuielile cu salariile preliminate la data de 31.12.2020 au fost în sumă de 855.269 mii lei.
Diferenta de 117 mii lei are caracter relativ, aceasta fiind influentata de evaluarile ulterioare ce vor determina înregistrarea în contabilitate a unor sume cu titlul de „alte datorii în legătură cu personalul”, aferente anului 2020.
Astfel ca, eventualele economii inregistrate la fondul de salarii pot fi analizate si stabilite dupa incheierea exercitiului financiar al anului 2020, raportat la noua structura organizatorica a companiei.