Regulamentul Consiliului de Supraveghere

1.    Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Supraveghere

Organizarea, atributiile si responsabilitatile Consiliului de Supraveghere sunt precizate in Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Supraveghere aprobat prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/17.07.2012.

Pentru vizualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Supraveghere C.E.O. click aici.

2. Regulamentul de Organizare si Functionare al comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere

Regulamentul Intern de Organizare si Functionare al comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, aprobat prin Hotararea CS nr. 20/17.09.2013, stabileste principalele atributii si competente ale celor patru comitete consultative constituite in cadrul Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:
– Comitetul de audit
– Comitetul de nominalizare si remunerare
– Comitetul de strategie si dezvoltare
– Comitetul de reglementare si relatii cu autoritatile publice

Pentru vizualizarea Regulamentului Intern privind organizarea si functionarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Supraveghere click aici.

3. Raportul Consiliului de Supraveghere

Pentru anul fiscal 2013, Consiliul de Supraveghere a intocmit un raport privind activitatea societatii, in care sunt descrise evenimente importante din mediul economic si din sectorul energiei electrice cu impact asupra societatii; rezultatele activitatii desfasurate de companie; sinteza principalelor hotarari adoptate de Consiliul de Supraveghere pe parcursului anului incheiat; activitatea comitetelor consultative desfasurata in cursul anului.
Acest raport a fost prezentat si aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 6/16.05.2014.

inapoi