Declaratie de conformitate

Consiliul de Supraveghere impreuna cu Directoratul, la inchiderea fiecarui an fiscal, intocmeste o declaratie prin care isi asuma respectarea, in conformitate cu legile care guverneaza activitatea CE Oltenia, a tuturor regulamentelor si procedurilor aprobate la nivel de companie.

Declaratie de conformitate

Consiliul de Supraveghere impreuna cu Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. au  declarat ca, in anul fiscal 2014, s-a respectat in totalitate OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Actul Constitutiv, precum si prevederile Regulamentului de Guvernanta Corporativa si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Supraveghere,  existente in cadrul companiei.

De asemenea, au declarat ca au desfasurat activitatea in interesul companiei si al actionarilor, in deplina concordanta cu obiectivele strategice ale acesteia.

Totodata, au contribuit la pastrarea principiilor de etica la locul de munca si in relatiile cu colaboratorii si investitorii stabilite prin Codul de Conduita si au asigurat transparenta in activitate.

Au luat act de propunerile comitetelor constituite in cadrul Consiliului de Supraveghere si au hotarat in consecinta pentru inlaturarea principalelor riscuri ce ar fi putut afecta buna desfasurare a activitatii companiei.

Au respectat in deplinatate prevederile legislatiei, Codului de Conduita si ale Regulamentului de Guvernanta Corporativa cu privire la furnizarea informaţiilor cu caracter confidential si pastrarea secretului informatiei la nivelul societatii.

inapoi