Rapoarte financiare

Bugetul de venituri si cheltuieli – 2020
Raportare contabila semestriala, formular S1045_A1.0.0 – semestrul I 2020

Raportul auditorului independent
Raportul consolidat al administratorilor
Situatiile financiare anuale consolidate  – 2019
Raportul administratorilor
Raportul auditorului independent
Situatie financiara anuala
Raportare contabila semestriala, formular S1045_A1.0.0 – semestrul I 2019
Bugetul de venituri si cheltuieli – 2019

Raportul consolidat al administratorilor pentru exercitiul financiar 2018
Raportul auditorului independent – situatii financiare consolidate
Situatii financiare anuale consolidate – 2018
Raportul administratorilor
Raportul auditorului independent
Situatie financiara anuala
Bugetul de venituri si cheltuieli – 2018
Situatii finaciare – 30.06.2018

Situatii individuale conforme cu IFRS la data de 31.12.2017
Raportul auditorului independent IFRS 31.12.2017
Situatii financiare anuale
Raportul auditorului independent
Raportul administratorilor
Bugetul de venituri si cheltuieli – 2017
Situatii finaciare – 30.06.2017

Raportul auditorului independent IFRS 31.12.2016
Situatii individuale conforme cu IFRS la data de 31.12.2016
Opinie de  Audit CEO – 31.12.2016
Situatii financiare – 31.12.2016
Bugetul de venituri si cheltuieli – 2016
Situatii finaciare – 30.06.2016

Bugetul de venituri si cheltuieli – 2015
Situatii finaciare – 31.12.2015
Opinie Audit CEO – 31.12.2015
Situatii finaciare – 30.06.2015

Bugetul de venituri si cheltuieli – 2014
Bilant – 31.12.2014
Balanta – 31.12.2014
Situatii finaciare -31.12.2014-1
Situatii finaciare -31.12.2014-2
Opinie de Audit  CEO – 31.12.2014
Raport administratori – 31.12.2014

Bilant – 2013

Bilant – 2012

inapoi