MODIFICARI IN STRUCTURA ORGANIZATORICA A CE OLTENIA

Data: 10-12-2012

Prin Hotararea Directoratului nr. 39/12.2012 a fost aprobata reorganizarea activitatilor de control si de audit intern, la nivelul CE Oltenia, prin desfiintarea structurilor existente si constituirea unor noi structuri in directa subordonare a Directorului General Executiv, respectiv:

– Corpul de Control format din Corp Control Tehnico-Economic si Birou Control Intern Managerial, structura condusa de domnul ec. Dorin Ioana.

– Serviciul de Audit Intern, condus de doamna ec. Maria Oprisescu.