Operatorii de sistem din Italia, Grecia, Bulgaria si Romania au infiintat Centrul de Coordonare a Rețelei de Energie Electricã din Sud-Estul Europei, în Tesalonic

Data: 28-07-2020

SURSA: Energy-center

Operatorii de Transport și Sistem din Grecia (IPTO), Italia (TERNA SpA), România (Transelectrica) și Bulgaria (ESO-EAD) anunțã înființarea Centrului de Coordonare a Rețelei de Energie Electricã din Sud-Estul Europei („CC SEleNe”) în Tesalonic, Grecia. Cei patru OTS participã în mod egal la capitalul social al noii Companii.

În cadrul de reglementare european principalele responsabilitãți privind siguranța regionalã a rețelei CC SEleNe sunt dupã cum urmeazã:

(1) Analiza planificãrii siguranței în funcționare(cunoscutã și drept analiza coordonatã a siguranței);
(2) Coordonarea planificãrii deconectãrilor;
(3) Calcularea coordonatã a capacitãții;
(4) Prognoze ale adecvanței pe termen scurt și foarte scurt;
(5) Modelare individualã și comunã a rețelei și livrarea seturilor de date.

Comitetul Director al CC SEleNe a fost format dintr-un organism având urmãtoarea structurã:

Ioannis Kampouris (IPTO), Președinte și Director Executiv
Angelin Tsachev (ESO-EAD), membru BoD
Enrico Maria Carlini (TERNA SpA), membru BoD
Adrian Șuțã (Transelectrica), membru BoD

Dl. Ioannis Kampouris, Președintele și Directorul Executiv al CC SEleNe a declarat:

„Înființarea CC SEleNe este o etapã esențialã spre cooperarea mai strânsã și mai eficientã a OTS-urilor din statele membre UE din sud-estul Europei în privința securitãții furnizãrii și a siguranței rețelelor de energie electricã. Cuplarea estimatã a piețelor respective va fi urmãtoarea etapã de armonizare și integrare a regiunii în piața unicã europeanã de energie electricã cu beneficii semnificative pentru consumatori. Aceastã dezvoltare este rezultatul unui efort colectiv și a fost posibilã grație acțiunilor coordonate ale tuturor OTS-urilor. Aș dori sã mulțumesc tuturor acelora care au contribuit la realizarea acestui scop pentru perseverența și curajul de care au dat dovadã prin finalizarea acestei întreprinderi ambițioase. De asemenea, aș dori sã felicit pe membrii BoD și sã le urez succes la lucru. Sunt convins cã CC SEleNe va îndeplini rolul sãu cheie în mod eficient și transparent spre beneficiul tuturor participanților, continuând și lãrgind tradiția cooperãrii bune și eficiente între OTS din zona noastrã”.

Declarații ale OTS fondatori

Cãtãlin Nițu, CEO al CNTEE Transelectrica SA (România)

Îmbunãtãțirea siguranței energetice și a cooperãrii atât la nivel organizatoric cât și tehnic ne aduce mai aproape de o Europã integratã energetic. Aceastã etapã face parte dintr-o evoluție normalã și necesarã a siguranței în funcționare a regiunii în lumina implementãrii noului model comun al pieței de energie electricã. Îmi exprim aici mulțumirile fațã de colegii și partenerii care au demonstrat consecvent excelențã profesionalã și angajament pentru a înființa acest centru de securitate.

Manos Manousakis, Președinte & CEO al IPTO (Grecia)

Salutãm cu mare plãcere și satisfacție înființarea Centrului de Coordonare a Rețelei de Energie Electricã din Sud-Estul Europeni la Tesalonic, ca o încununare a dezbaterilor profunde ale ultimelor luni între operatorii vecini. Suntem convinși cã CC SEleNe va spori eficiența operãrii pieței de energie electricã din regiune și va contribui la consolidarea ei mai rapidã și mai eficientã la nivel european și regional. Cu toate acestea, ambiția noastrã pentru CC SEleNe nu se oprește aici. Obiectivul nostru este sã atragem mai mulți operatori de transport și sistem în noua Companie pentru a extinde și consolida scopul acesteia în beneficiul concurenței și al pieței libere din sectorul energiei electrice.

Stefano Donnaruma, CEO al TERNA SpA (Italia)

Aceastã inițiativã care face parte din proiectele de coordonare a operatorilor de transport și sistem pentru gestionarea sigurã a sistemului european de energie electricã întãrește rolul strategic al Terna în Europa și în zona mediteraneeanã. Actualmente, avem 26 de interconexiuni cu țãrile învecinate, ceea ce contribuie la integrarea sistemului italian de energie electricã în sistemul european într-o manierã mai sigurã, eficientã și sustenabilã. Acest proiect nou consolideazã cooperarea între operatori și promoveazã tranziția energeticã ce se desfãșoarã în Italia și în Europa. Terna deja se preocupã de acest aspect: noul Plan de Dezvoltare pe 2020 prevede investiții de peste 14 miliarde de euro în rețeaua naționalã de energie electricã spre a conecta mai departe Italia cu alte țãri conform scopurilor de decarbonizare din noile linii directoare ale Pactului Verde UE.

Angelin Nikolaev Tsachev, Președinte & CEO al ESO-EAD (Bulgaria)

Salut înființarea RSC ca rezultat al negocierilor fructuoase între pãrțile care vor asigura funcționarea sistemelor de energie electricã. Înființarea acestuia este rãspunsul la provocãrile cu care se confruntã actualmente operatorii de transport și sistem. Munca noastrã comunã în cadrul Centrului de Securitate Regionalã va consolida cooperarea operatorilor înspre cuplarea pieței de energie electricã din regiune în contextul liberalizãrii și integrãrii depline a Balcanilor occidentali. Conectarea geograficã a țãrilor noastre are nevoie de colaborarea noastrã activã înspre funcționarea armonizatã a sistemului energetic european. Sunt încrezãtor cã funcționarea RSC va asigura securitatea furnizãrii energiei electrice. Serviciile furnizate de cãtre noul RSC vor contribui la schimburi fiabile de date și informații între OTS și la eficiența rețelelor de transport al energiei electrice.

Background

Centrul de coordonare regionalã a securitãții operaționale (Regional Security Coordinator – RSC) are ca scop consolidarea cooperãrii la nivel regional în ceea ce privește operarea coordonatã a sistemelor electroenergetice. Noul centru regional va furniza o serie de servicii la nivelul SEE și al GRIT, printre care: calculul coordonat al capacitãților de schimb transfrontalier, coordonarea siguranței în funcționare la nivel regional, construirea unui model comun de rețea, coordonarea regionalã a retragerilor din exploatare sau evaluarea regionalã a adecvanței.

Intrarea CNTEE Transelectrica SA în acționariatul Centrului regional de coordonare a securitãții operaționale din SEE reprezintã o consecința a aplicãrii prevederilor legislației europene în regiunea sud-esticã a Europei. Sinergiile formãrii unui singur centru regional stabilit la Tesalonic, în Grecia,  rezultã atât din infuzia comunã de cunoștințe în cadrul SEE RSC, cât și din economiile de scarã generate de împãrțirea costurilor comune pe o bazã extinsã de beneficiari ai serviciilor centrului regional.

Compania Naționalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este, din anul 2018, parte din acționariatul TSCNET Services GmbH, unul dintre principalii Coordonatori Regionali de Securitate (RSC) pentru rețeaua europeanã de transport al energiei.