PRECIZARI IN LEGATURA CU INVESTITIA PENTRU MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA GRUPULUI ENERGETIC NR.5 DE LA SE ROVINARI

Data: 21-08-2015

Referitor la investitia pentru modernizarea si retehnologizarea grupului nr.5 de la Rovinari, facem urmatoarele precizari:

• CS a aprobat, in data de 25 mai 2015, executarea lucrarilor de demontare si demolare (faza I a obiectivului de investitii), fapt confirmat de directorul general Laurentiu Ciurel (http://www.tvsud.ro/investitie-importanta-la-ceo.html#.VdR3e33vZ-R .

• Aprobarile urmatoarelor faze de executie ale obiectivului de investitii vor fi facute in functie de planul de restructurare, reorganizare si eficientizare al companiei raportat la Strategia Energetica Nationala.

• In data de 17.08.2015, CS nu a aprobat inceperea lucrarilor la Instalatiile Electrice si de Automatizare aferente grupului energetic.

• Pentru contractul atribuit in iunie 2015, nu era necesara aprobarea expresa a CS, desi exista o informare transmisa catre acestia, deoarece conform Actului constitutiv de la acea data se supuneau spre aprobarea CS doar achizitiile a caror valoare depaseau suma de 30 milioane euro.
Lucrarile prevazute in acest contract sunt necesare pentru incadrarea emisiilor poluante in limitele prevazute de Directiva 2010/75/UE (reducerea emisiilor de NOx), fiind initial cuprise in proiectul general de modernizare si retehnologizare a grupului energetic.
In contract exista o clauza suspensiva care prevede ca lansarea in executie se va face numai dupa ce achizitorul transmite contractorului un ordin scris in acest sens.