PROGRAM DE LUCRU DECEMBRIE 2013 – IANUARIE 2014

Data: 27-11-2013

Referitor la programul de lucru al lunii decembrie, stipulat in Contractul Colectiv de Munca, ce presupune doua zile de concediu fara plata  (Art.226: “ Pentru anul 2013, partile inteleg ca, in functie de rezultatele economico-financiare ale societatii realizate la 10 luni, in luna decembrie se vor acorda tuturor salariatilor 2 zile libere neplatite.”), administratia a propus Comisiei Paritare plata acestor zile in regim de somaj tehnic, respectiv zi libera platita cu 75% din salariul de baza, daca organizatiile sindicale sunt de acord ca salariile compensatorii platite persoanelor pensionabile, in anul 2014, sa fie de maxim 6.

Organizatiile sindicale nu au fost de acord cu aceasta propunere, decat cu conditia negocierii unui pachet mai amplu care sa cuprinda colectarea cotizatiei sindicale pe statele de plata.

Intrucat nu s-a ajuns la nicio intelegere, directorii de sucursale vor proceda in consecinta, avand in vedere situatia economica si a fluxurilor financiare ale societatii la acest moment, planificand personalul in perioada 23 decembrie 2013 – 7 ianuarie 2014 conform Hotararii Directoratului si a prevederilor CCM aplicabil.