PUNCT DE VEDERE asupra scrisorilor anonime aparute in presa locala

Data: 10-08-2012

Referitor la continutul unor scrisori anonime care au fost transmise unor canale media locale, facem urmatoarele mentiuni:

– conducerea CE Oltenia nu va comenta actiunile organizatorice intreprinse in cadrul fostelor societati (actualele entitati componente), inainte de fuzionarea acestora;
– la nivelul actualei societati, nu s-au inregistrat cazuri de promovari de personal de pe studii medii pe studii superioare, in acest sens fiind emisa o dispozitie prin care se interzic promovarile de la nivelul personalului muncitor si operativ catre conducatori formatii de lucru sau personal TESA;
– pentru posturile nou create au fost acordate clase cu incadrare in limitele grilei de salarizare aferente functiei respective, conform CCM aplicabile, raportat la complexitatea atributiilor de serviciu si la aria de acoperire a fiecarei activitati.