RAPORT LA STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI – UMC LUPOAIA

Data: 26-08-2015

RAPORT LA STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI – UMC LUPOAIA

plan nr.1  , plan nr. 2 , plan nr.3 , plan nr.4 , plan nr.5 , plan nr.6A , plan nr. 6B , plan nr.7A , plan nr.7B