Investitii si proiecte de mediu

PROIECTE DE IMPLEMENTARE A  INSTALATIILOR DE DESULFURARE

STADIUL ACTUAL

DESULFURARE

Rovinari
– grupul energetic nr. 3, instalatie functionala din 2011
– grupul energetic nr. 6, instalatie functionala din 2011
– grupul energetic nr. 4, instalatie functionala din 2014

Turceni
– grupurile energetice 4 si 5, instalatie functionala din 2011
– grupul energetic nr. 3, instalatie functionala din 2012
– grupul energetic nr.7, instalatie functionala din 2016

Craiova II
– grupurile energetice 1 si 2, instalatie functionala din 2016

Isalnita
– grupurile energetice 7 si 8,  instalatie functionala din 2014

TEHNOLOGIE
Sistem de tip umed, utilizand ca substanta absorbanta calcarul si rezultand, ca produs secundar din procesul de retinere a dioxidului de sulf, gipsul ce poate fi folosit ca materie prima in fabricile de ciment.

IMPACT
Reducerea concentratiei de oxizi de sulf de la 6000 mg/Nmc sub limita admisa de standardele actuale, respectiv sub  200 mg/Nmc.

PROIECTE DE IMPLEMENTARE A  INSTALATIILOR DE DENOXARE

STADIUL ACTUAL

Rovinari
– grupul energetic nr. 6, instalatie functionala din 2018

– grupul energetic nr. 3 si 4, instalatie functionala din 2020

Turceni
– grupul energetic nr. 5 si 7, instalatie functionala din 2018
– grupul energetic nr.3 si 4, instalatie functionala din 2020

IMPACT
Reducerea concentratiei de oxizi de azot de la 500 mg/Nmc sub limita admisa de standardele actuale, respectiv sub  200 mg/Nmc.

PROIECTE DE EVACUARE ZGURA SI CENUSA IN SLAM DENS

STADIUL ACTUAL

SLAM DENS

Rovinari
– grupurile energetice nr. 3, 4, 5 si 6, instalatie functionala din 2010

Turceni
– grupurile energetice nr. 3, 4 si 5, instalatie functionala din 2013
– grupul energetic nr. 7 , instalatie functionala din 2016

Craiova II
– grupurile energetice nr. 1 si 2, instalatie functionala din 2010

Isalnita
– grupurile energetice nr. 7 si 8, instalatie functionala din 2010

TEHNOLOGIE
Evacuarea zgurii şi cenusii in slam dens autointaritor se realizeaza printr-un raport maxim optim de amestec lichid/solid = 1/1.

IMPACT
Marirea coeficientului de stabilitate a depozitului.
Cenusa este fixata si nu spulberata de vant.
Apa de infiltratie este foarte redusa cantitativ si nepoluanta.

ALTE REALIZARI IN PERIOADA IUNIE 2012 –  2021

  Realizarea două cazane de abur industrial de 50t/h, cu functionare pe gaze naturale la SE Craiova II
–  Mutarea depozitului de carbune din vecinatatea orasului Rovinari pe un alt amplasament
–  Activităţile desfăşurate în toate subunităţile CEO sunt autorizate din punct de vedere al mediului
– Reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere la SE Rovinari prin injectie de uree la grupurile energetice nr. 3, 4 și 6
– Reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere la SE Turceni prin injectie de uree la grupurile energetice nr. 3, 4, 5 și 7
– Reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 7 de la SE Ișalnița
– Reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 1 de la SE Craiova II
– Reconstructia ecologica prin redarea in circuitul silvic sau agricol a terenurilor eliberate de sarcini tehnologice cca 3500 ha
– Elaborarea studiile de fezabilitate aferente investitiilor prevazute in Planul de restructurare al societății.