Servicii de formare profesionala – Contabilitate, raportare si control financiar preventiv in institutiile si autoritatile publice

Data: 28-01-2016

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul in Targu Jiu, jud.Gorj,str.A.I.Cuza nr.5, organizează in data de 01.02.2016, ora 10,00, o procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de servicii ,Servicii de formare profesionala – Contabilitate, raportare si control financiar preventiv in institutiile si autoritatile publice”

Operatorii economici interesati sunt rugati sa solicite documentatia de atribuire pana Ia data de 29.01.2016, ora 10,00  de Ia Serviciul Achizitii Servicii Energie- pers. contact Cristian Pociovalisteanu- e-mail cristian.pociovalisteanu@ceoltenia.ro, tel.0372819792.