Virgil Popescu, Ministrul Economiei: Am adoptat noi articole la legea energiei, ce permite derogare pentru investiţiile noi – După 1 iulie 2020, companiile nu mai sunt obligate să tranzacționeze energia electrică pe OPCOM

Data: 15-05-2020

SURSA:FINANCIAL INTELLIGENCE

Astăzi am adoptat o ordonanță, zic eu, foarte importantă, nu facem multe modificări, dar acelea pe care le facem sunt de substanță, a anunţat ministrul Energiei Virgil Popescu.

Acesta a explicat: “Practic, creăm posibilitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie Electrică de a putea reglementa, începând cu a doua perioadă a anului – 1 iulie 2020 până la 31 decembrie 2020 – prețul, în așa fel încât acesta să scadă. Eu sunt foarte, foarte optimist că vom avea o scădere de preț de cel puțin 1-2% pe tarifele reglementate. De ce am făcut acest lucru? În urma unor procese aflate în instanță, anumite ordine ale Autorității Naționale au fost suspendate și era nevoie de o intervenție legislativă în așa fel încât calendarul de dereglementare pe l-am negociat cu Comisia Europeană, și anume de la 1 ianuarie 2021 liberalizarea prețului la energie electrică, să poată fi implementat.

A doua modificare foarte importantă este o modificare pe care noi, liberalii, am avut-o și o avem în programul de guvernare – aceea de a stimula investițiile noi în producția de energie electrică. Una dintre barierele care erau în calea începerii investițiilor noi în energie electrică era acea obligativitate a tuturor de a vinde prin piața centralizată, prin piața OPCOM a energiei electrice. Practic, niciun investitor mare, serios, nu putea să vină să investească miliarde de euro în România și să-și  finanțeze investiția bancar cu contracte de vânzare anticipată, acele contracte de tip power purchase agreement. Am adoptat astăzi noi articole la Legea energiei electrice și a gazelor naturale care permit derogare pentru investițiile noi care vor fi puse în funcțiune după data de 1 iulie 2020, această posibilitate de a nu fi obligate să tranzacționeze energia electrică pe bursa OPCOM. De altfel, Regulamentul 943, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, permitea deja acest lucru, dar intră în incidență cu Legea energiei electrice și a gazelor naturale. Practic, am adoptat și am pus în acord cu Regulamentul 943 investițiile noi și producătorii de energie electrică care îşi crează capacități de producție energie electrică noi în România. Practic, aceste două măsuri – una dintre ele va avea ca efect reducerea prețurilor la energie electrică cu data de 1 iulie și, cealaltă, va stimula începând tot cu data de 1 iulie investițiile noi în producția de energie electrică în România”.

Comunicat de presă

Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a adoptat în ședința de joi, 14 mai, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prin care se mențin angajamentele asumate față de Comisia Europeană de dereglementare a pieței de energie electrică la 1 ianuarie 2021, necesitatea stimulării investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice, cu impact pozitiv direct asupra economiei și funcționării Sistemului Electroenergetic Național pe termen mediu și lung.

”Astăzi am adoptat o Ordonanță de Urgență foarte importantă, prin care am făcut o serie de modificări la Legea Energiei electrice și a gazelor naturale pentru a permite ANRE să reglementeze pentru a doua perioadă a anului 2020, de la 1 iulie, pentru a respecta calendarul agreat cu Comisia Europeană de dereglementare a prețurilor la energie și gaze naturale de la 1 ianuarie 2021. A doua parte a modificării are legătură și cu programul de guvernare liberal, de a stimula investițiile noi în producția de energie electrică. Prin obligativitatea tuturor de a vinde prin piața centralizată (OPCOM) investitorii străini nu putea să investească în România, cu contracte de vânzare anticipată. Am adoptat astăzi noi articole prrin care permitem derogare pentru investițiile noi, după data de 1 iulie 2020”, a declarat Virgil Popescu ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Art. I. – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), care va avea următorul cuprins:

„(21) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pe piața concurențială, angro sau cu amănuntul, producătorii pot încheia contracte bilaterale în afara pieței centralizate, la prețuri negociate, cu respectarea regulilor de concurență, pentru energia electrică provenită de la noi capacități energetice de producție, puse în funcțiune după data de 1 iunie 2020.”

  1. La articolul 28, după litera b1) se introduce o nouă literă, litera b2), cu următorul cuprins:

„b2) Pentru perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020, obligația prevăzută la lit. b1) se aplică producătorilor care exploatează unități de producție dispecerizabile, doar pentru unitățile care nu beneficiază de scheme de sprijin, în ordinea crescătoare a preţurilor stabilite de autoritatea competentă, pentru întreaga cantitate de energie electrică necesară consumatorilor casnici pentru care se aplica tarife reglementate, astfel încât acestea să nu fie majorate peste

nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe, acestea putând fi ajustate în funcție de evoluția pieței, fără a putea depăși nivelul menționat anterior;”

  1. La articolul 28, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: „să oferteze public și nediscriminatoriu pe piața concurențială întreaga energie electrică rămasă disponibilă după îndeplinirea obligației prevăzute la lit. b1), cu excepția energiei electrice provenite de la capacitățile energetice de producție prevăzute la art. 23 alin. (21)”
  2. La articolul 29, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), care va avea următorul cuprins:

„c1) să tranzacționeze energia electrică provenită de la capacitățile energetice de producție prevăzute la art. 23 alin. (21) prin încheierea de contracte bilaterale în afara pieței centralizate, la prețuri negociate, cu respectarea regulilor de concurență.”

  1. La articolul 76, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(4) Preţurile de vânzare a energiei electrice livrate de producători furnizorilor de ultimă instanţă conform prevederilor art. 28 lit. b1) şi b2) se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE.”

Art. II. – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei emite reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.