Aceștia sunt MARII CAMPIONI ai energiei românești

Data: 15-03-2019

SURSA:MONEY

Marile companii în care statul este acționar majoritar reprezintă coloana vertebrală a Sistemului Energetic Național. Ținând cont de poziționarea geografică și strategică a României, precum și de viziunea de dezvoltare a sectorului energetic, aceste companii au potențialul de a deveni veritabile campioane regionale.

Contribuția campionilor regionali la securitatea energetică a regiunii s-a văzut limpede în ultimii ani în  perioadele în care sistemele energetice ale țărilor din această parte a Europei au fost afectate de condiții meteorologice extreme. Dimensiunea acestor companii, energia produsă, livrată și, respectiv, transportată au asigurat buna funcționare a Sistemului Energetic Național, dar și a sistemelor energetice din țările vecine. Statutul României de furnizor de securitate energetică în regiune se susține în foarte mare măsură prin activitatea acestor societăți, se arată în Strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050, document elaborat de Ministerul Energiei.

Toate cele șase companii au planuri ambițioase de dezvoltare – fie că ne referim la noi obiective de investiții, fie că ne referim la retehnologizări și modernizări ale unor obiective aflate în funcțiune. Iar dezvoltarea nu se limitează doar la teritoriul României; la 28 martie 2018, compania EUROTRANSGAZ, înființată și deținută de  TRANSGAZ România în Republica Moldova, a semnat contractul de vînzare-cumpărare a Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz din țara vecină.

Strategia Energetică stabilește liniile directoare ale dezvoltării domeniului energetic; dezvoltarea companiilor este o consecință firească a creșterii domeniului atât din  perspectiva mixului echilibrat de resurse de care beneficiază România, cât și din cel al dimensiunii acestor campioane regionale din toate punctele de vedere: energetic, economic, financiar sau social.

SPEEH HIDROELECTRICA SA

Hidroelectrica are în exploatare 208 hidrocentrale cu o putere instalată totală de 6.444 MW. În anul 2017, compania a produs peste 14TWh, înregistrând un profit net de 1.360 milioane lei. Hidroelectrica este lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice de sistem din România.

SPEEH Hidroelectrica SA este deținută de statul român, prin Ministerul Energiei (80,06% din acțiuni) și de Fondul Proprietatea (19,94% din acțiuni) și se pregătește pentru listarea la bursă.

Hidroelectrica SA avea, la finele anului 2017, 3.297 angajați.

SN NUCLEARELECTRICA SA

SN Nuclearelectrica SA produce energie electrică, termică și, de asemenea, combustibil nuclear. În anul 2017, producția totală de energie electrică a fost de 11,5 TWh, iar profitul net al companiei a fost de peste 303 milioane lei.

Compania este listată la bursă, iar structura acționariatului se prezintă astfel: statul român, prin Ministerul Energiei  – 82,48% din acțiuni, Fondul Proprietatea – 9,10%, alți acționari –  8,42%.

Nuclearelectrica are doua sucursale, fără personalitate juridică – Sucursala CNE Cernavoda, care exploatează Unitatile 1 și 2 de la CNE Cernavodă,  precum și serviciile auxiliare, și Sucursala FCN Pitesti, întreprindere calificată de combustibil nuclear.

De asemenea, Nuclearelectrica este unicul acționar al companiei de proiect EnergoNuclear, pentru realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

Numărul de angajați ai companiei în anul 2017 a fost de 1.975.

SNGN ROMGAZ SA

ROMGAZ este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacționare din anul 2013 pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra (LSE).

Actionar principal este statul român prin Ministerul Energiei cu o participație de 70%.

Producţia de gaze naturale a societăţii a fost mai mare decât cea aferentă anului 2016 cu 22,2%, respectiv 939 mil.mc (5.158 mil.mc în 2017 vs 4.219 mil.mc în 2016). Cu această producţie, conform datelor estimate, Romgaz a avut o cotă de piaţă de 50,53% a livrărilor în consumul de gaze provenite din producţia internă şi o cotă de 46,27% a livrărilor în consumul total al României.

Societatea a înregistrat în anul 2017 un profit net de 1.854,7 mil. lei.

Numărul de angajaţi la sfârşitul anului 2017 a fost de 6.246.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA

Complexul Energetic Oltenia produce energie electrică și termică pe bază de lignit. De asemenea, în obiectul de activitate al societății intră extracția și  prepararea lignitului.

Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 77,15% din capitalul social al Complexului Energetic Oltenia.  Fondul Proprietatea deține 21,56%, Electrocentrale Grup SA 0.84% iar Societatea de închidere și Conservare Mine 0.44%.

În anul 2017, Complexul Energetic Oltenia a produs 15 TWh energie. În procente, aceasta reprezintă 24% din producţia totală de energie a ţării, la o producţie de 22,5 milioane tone cărbune.

Complexul Energetic Oltenia a raportat pentru 2017, un profit net de aproximativ 181 milioane lei, față de o pierdere de aproximativ 140 milioane lei înregistrată în 2016.

La finele anului 2017, Complexul Energetic Oltenia avea 13.281 de angajaţi.

SNTGN TRANSGAZ SA

TRANSGAZ este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale stabilite pentru transportul intern şi internaţional, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea şi proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislaţiei şi a standardelor naţionale şi europene de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

Compania este listată la Bursa de Valori din București. Statul deține, prin Ministerul Economiei, 58,5% din acțiuni, restul fiind proprietatea altor persoane juridice sau fizice.

În 2017, cifra de afaceri a TRANSGAZ a fost de peste 1,8 miliarde lei, iar profitul net a depășit suma de 582 milioane lei.

Conform Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2017–2026, TRANSGAZ și-a stabilit o serie de obiective de investiții care vor avea ca rezultat asigurarea unui grad adecvat de interconectivitate cu țările vecine, crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru transportul gazelor naturale provenite din diverse noi surse de aprovizionare. De asemenea, compania investește în infrastructura necesară preluării și transportului gazelor naturale din perimetrele off-shore din Marea Neagră în scopul valorificării acestora pe piața românească și pe alte piețe din regiune. TRANSGAZ extinde infrastructura de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a unor zone deficitare și contribuie la crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene.

În anul 2017, TRANSGAZ a avut 4628 de angajați.

CNTEE TRANSELECTRICA SA

TRANSELECTRICA are misiunea de a asigura serviciul public de transport al energiei electrice simultan cu menținerea siguranței în funcționare a sistemului energetic național, în condiții nediscriminatorii de acces pentru toți utilizatorii, de a participa activ prin dezvoltarea infrastructurii rețelei electrice de transport la dezvoltarea durabilă a sistemului energetic național și de a sprijini și facilita operarea și integrarea piețelor de energie.

Rolul-cheie al TRANSELECTRICA este cel de operator de transport și de sistem (OTS) la care se adaugă rolurile de administrator al pieței de echilibrare, operator de măsurare și operator de alocare al capacităților pe liniile de interconexiune.

Compania este listată la Bursa de Valori București. Statul român deține, prin Ministerul Economiei, 59,68% din acțiuni,restul acțiunilor fiind deținute de alte persoane juridice și fizice.

În 2017, TRANSELECTRICA a înregistrat venituri operaționale de peste 1.8 miliarde lei.

Numărul de angajați ai companiei a fost, în 2017, de 2.180.