ANUNT

Data: 17-01-2020

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Turceni anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Instalație de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 şi 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni propus a fi amplasat în orașul Turceni, strada Uzinei, nr. 1, județul Gorj, incinta Sucursalei ElectrocentraleTurceni.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 830-1430 şi la sediul S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – Sucursala  Electrocentrale Turceni, oraș Turceni, strada Uzinei, nr. 1, județul Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 800 -1430.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu.