ANUNT

Data: 5-02-2020

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Turceni, titular al proiectului,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată) de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “„Instalație de  reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr.3 şi 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni” propus a fi amplasat în oraș Turceni, strada Uzinei, nr.1jud. Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni – joi, între orele 8,30-16,00, vineri între orele 8,30 – 13,30 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.