ANUNT

Data: 20-10-2016

In scopul definitivarii structurii Directoratului S CE Oltenia SA, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, compania anunta redeschiderea perioadei de depunere a aplicatiilor pentru procedura de recrutare si selectie a Directorului Diviziei Energie.

 

Invitam persoanele interesate sa afle detalii referitoare la cerintele si documentele necesare pentru depunerea candidaturii sa parcurga ANUNTUL DE RECRUTARE ce se regaseste pe pagina de internet a companiei, www.ceoltenia.ro, la sectiunea ,,Job-uri”: http://www.ceoltenia.ro/anunt-de-recrutare-al-pozitiei-de-director-al-diviziei-energie/?parent_page=175

Persoanele care si-au depus deja candidatura pentru aceasta pozitie vor fi luate in considerare fara a fi necesara intreprinderea unor actiuni suplimentare.

 

Pe parcursul procesului de recrutare, S CE Oltenia SA va fi asistata de asocierea formata din S.C. Quest Advisors S.R.L. și S.C. Transearch International S.R.L.