ANUNT

Data: 22-02-2017

Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – Sucursala Electrocentrale Işalniţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dolj  pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare bloc energetic nr. 7 lignit S. E. Işalniţa – Modernizare instalaţie de evacuare a zgurii din cazan” propus a fi amplasat în incinta Sucursalei Electrocentrale Işalniţa, str. Mihai Viteazul, nr. 101, comuna Işalniţa, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj în zilele de L-V, între orele 900 – 1400 , precum şi la următoarea adresa de internet www.arpmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.03.2017