ANUNT

Data: 21-08-2017

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Turceni, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „ Implementare instalaţie completă pentru reducerea emisiilor de NOx la grupul energetic nr.5 de la Sucursala Electrocentrale Turceni – reabilitare şi modernizare instalaţie de ardere şi implementare instalaţie completă pentru reducerea emisiilor de NOx la grupul energetic nr.7 de la Sucursala Electrocentrale Turceni – Reabilitare şi modernizare instalaţie de ardere” propus a fi amplasat în oraş Turceni, strada Uzinei, nr.1,  judeţul Gorj, incinta S.E. Turceni.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30 – 14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de   încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.