CE Oltenia respectă prevederile legislative privind guvernanța corporativă

Data: 11-09-2014

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, CE Oltenia publica pe pagina proprie de internet toate documentele si informatiile enumerate la Cap.V – Transparenta. Obligatii de raportare, Art.51 , pentru accesul actionarilor, asa cum este expres mentionat in text.

Acestea se regasesc la sectiunea DOCUMENTE PUBLICE / DOCUMENTE ACTIONARIAT.

BIROUL DE PRESA