ACORDAREA UNOR BENEFICII SALARIALE SUPLIMENTARE

Data: 17-01-2019

Ca urmare a discutiilor din data de 17.01.2019, dintre conducerea Ministerului Energiei, conducerea Societătii Complexul Energetic Oltenia S.A si reprezentantii legali ai sindicatelor, în conditiile reluării imediate a activitătii, au fost stabilite următoarele :

In limita prevederilor bugetare, se va acorda un spor de productie, astfel:

  • Pentru personalul muncitor din activitatea de productie, mentenanta si transport cărbune, etc va fi acordată o suma de 1000 lei brut lunar, respectiv 585 lei net;
  • Pentru conducători formatie de lucru din activitatea de productie, mentenanta si transport cărbune, etc va fi acordata o suma de 700 lei brut lunar, respectiv 409 lei net;
  • Pentru personalul de conducere din activitatea de productie, mentenantă si transport cărbune, etc va fi acordata o suma de 500 lei brut lunar, respectiv 292 lei net;
  • Pentru alte categorii de personal din activitatea tehnică, exploatare, mentenantă, transport cărbune, sumele vor fi convenite în cadrul comisiei de negociere.

De asemenea, vor fi acordate vouchere de vacantă, pentru toti salariatii, în sumă de 1450 lei, incepand cu data de 01.05.2019.

Prima pentru sărbătorile pascale se va acorda in aceleasi conditii ca si primele pentru Ziua Meseriei, reprezentând un stig net de cel putin 330 lei.

Administratia se angajează să nu initieze niciun fel de măsuri în vederea aplicării de sanctiuni fată de salariatii participanti la grevă, în conditiile recuperării timpului de lucru.

Ministerul Energiei garantează cele mai sus stabilite si va întreprinde demersuri pentru promovarea actelor legislative necesare aducerii la îndeplinire a angajamentelor asumate de administratie.