COMUNICAT

Data: 25-04-2019

In urma articolelor din mass media in legătură cu hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 19.04.2019 referitoare la comunicările publice ale Complexului Energetic Oltenia S.A., precizăm următoarele:

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nu are legătură și nu trebuie să fie interpretată ca o ingerință în activitatea companiei a unui partid sau factor politic local sau national sau a Ministerului Energiei.
Hotărârea a fost adoptată în contextul necesității asigurării protejării intereselor comerciale și financiare ale companiei care a făcut eforturi deosebite pentru realizarea conformării la cerintele legate de depunerea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (certificate CO2) până la data de 30.04.2019.

Ne referim la cel puțin două tranzacții importante ale companiei din această perioadă, respectiv contractarea unor credite bancare în valoare de 500 milioane lei și achiziția de certificate CO2.

Este fără (putință de) tăgadă faptul că ambele tranzacții, extrem de importante și cu efecte semnificative la nivelul interesului comercial și financiar al societății, trebuia să fie securizate și să se desfășoare într-un climat confidențial, luându-se în considerare faptul că orice informație sau interpretare legată de etapele de desfășurare a acestor acțiuni, (reală sau justificată, furnizată sau nu sub spectrul transparenței în comunicare), putea induce părților implicate anumite reticențe, îngrijorări, dificultăți în discuții și negocieri, dar și întârzieri în semnarea documentelor aferente.

Ulterior împlinirii termenului de conformare – 30.04.2019, interesul major pentru menținerea hotărârii nu se mai justifică, prioritatea în continuare a Consiliului de Supraveghere fiind asigurarea siguranței în exploatare a Complexului Energetic Oltenia și protejarea datelor și informațiilor referitoare la activitățile companiei.

Consiliul de Supraveghere garantează tuturor persoanelor interesate și mass media accesul, în condițiile legii, la toate informațiile de interes public gestionate de companie.

Referitor la diversele opinii ”binevoitoare și atotcunoscătoare” legate de activitatea Consiliului de Supraveghere nu facem niciun comentariu, apreciind faptul că, numai și prin cunoașterea atribuțiilor acestui organ corporativ cuprinse în Actul Constitutiv, ar fi rezonabil ca acestea să fie formulate în cunoștință de cauză.

Consiliul de Supraveghere