COMUNICAT

Data: 23-10-2020
Prin Hotararea CS din data de 21.10.2020 s-a luat act de incetarea mandatului domnului Patran Valentin din calitatea de membru al Directoratului, ajuns la termen la data de 22.10.2020.
Domnul Patran Valentin a fost numit membru al Directoratului CE Oltenia in urma selectiei organizate conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
In aceeasi sedinta a CS, domnul Marculescu Dumitru a fost ales in functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia.