COMUNICAT

Data: 14-09-2012

 S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. de la înfiinţare şi până în prezent a parcurs toate etapele privind funcţionarea corespunzătoare a activităţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare, în acest sens au fost elaborate:

– Planul de administrare;
– Planul de management;
– Planul multianual de investiţii;
– Strategia de dezvoltare.

         În strategia pe termen scurt a societăţii a rezultat un program de reorganizare care a presupus: reducerea unor posturi de directori, directori de direcţie, directori adjuncţi, ingineri şef, contabil şef, şef departament, sef serviciu, şef birou, la nivelul societăţii numărul de posturi reduse pentru funcţiile menţionate fiind de 166 .

Reducerea acestor posturi a fost necesară şi oportună în vederea:

– reducerii numărului de trepte de decizie;
– reducerea ponderii personalului de conducere;
– reducerea cheltuielilor cu personalul.