COMUNICAT

Data: 19-06-2015

La Cariera Rosia nu a fost pus in functiune un „concasor”, ci a fost montat experimental un dispozitiv de sfaramare carbune la transportorul cu banda existent.

Amplasarea temporara si experimentala a acestui dispozitiv in vederea efectuarii unor probe nu a condus la o modificare a fluxului tehnologic existent (autorizat din punct de vedere al protectiei mediului), deoarece nu a produs modificari ale parametrilor tehnici ai circuitului de alimentare cu carbune, motiv pentru care nu se impunea notificarea APM Gorj in vederea obtinerii unui acord de mediu.

Conform prevederilor HG 445/2009 si Ord. 135/2009, notificarea APM se impune in cazul in care sunt realizate “modificari sau extinderi ale activitatilor (deja autorizate) executate sau in curs de a fi executate”.

Pe parcursul probelor efectuate, din masuratorile sonometrice realizate cu si fara dispozitivul de sfaramare in functiune, s-a constatat ca valorile nivelului de zgomot inregistrat nu depasesc valorile limita autorizate.