CORIDORUL DE EXPROPRIERE- CARIERA ROȘIA DE JIU

Data: 19-06-2019

Avand in vedere informatiile aparute in mass-media locala despre cauzele intarzierii procesului de scoatere din fondul forestier national a terenurilor silvice care constituie coridorul de expropriere de la Cariera Rosia de Jiu, CE Oltenia aduce urmatoarele precizari:

In iunie 2018, prin hotarare de guvern, s-a aprobat amplasamentul si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes național ”Deschiderea si punerea in exploatare a Carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”. Dupa parcurgerea etapelor prevazute de Legea nr.255/2010 (privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes național, judetean si local), in septembrie 2018 a fost emisa Decizia de expropriere si, in baza documentatiei cadastrale, in noiembrie 2018 s-a realizat intabularea la OCPI Gorj, pe numele statului roman, a coridorului de expropriere.

Pana in martie 2019, cand a fost depusa la Ministerul Apelor si Padurilor o documentatie completa pentru scoaterea din fondul forestier national a suprafetei de 108 ha, formata din 81 ha teren proprietatea publica a statului si 27 ha teren proprietate a CE Oltenia, societatea a intreprins si parcurs urmatoarele etape:

    • elaborarea, impreuna cu un operator economic autorizat, a documentatiei necesare scoaterii definitive a terenurilor silvice din fondul forestier national;
    • delimitarea suprafetei de 108 ha, pe categorii de proprietari, respectiv: (i) proprietate publica a statului administrata de RNP-Romsilva, (ii) proprietate publica a statului provenita de la persoane private expropriate, (iii) proprietate a CE Oltenia;
    • obtinerea altor documente aferente (avize, fise de transmitere – defrisare etc.) pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national, succesiv, de la Ocolul Silvic Tg. Jiu, Ocolul Silvic Pesteana, Directia Silvica Gorj, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, Garda Forestiera Rm. Valcea.

Pentru suprafata de 27 ha, CE Oltenia a achitat taxa de scoatere din fondul forestier national, in valoare de 18,8 mil lei, o suma importanta care nu-si indeplineste obiectivul pentru care a fost platita si anume acela de a debloca fronturile de lucru din cariera Rosia.

Ministerului Apelor si Padurilor, in calitatea de minister initiator, trebuia sa elaboreze nota de fundamentare si proiectul de act normativ prin care sa se aprobe scoaterea din fondul forestier a suprafetei de 108 ha. Cu toate ca documentatia era completa si respecta legislatia specifica (dovada fiind primirea tuturor avizelor de la Regia Nationala a Padurilor si Garda Forestiera), Legea exproprierii a fost interpretata intr-o maniera distorsionata, fara a fi corelata cu prevederile Legii minelor. Astfel, s-a dispus ca solicitarea pentru scoatere sa fie facuta etapizat si separat pentru terenurile proprietate publica a statului si pentru terenurile proprietate a CE Oltenia.

Prin urmare, documentatia elaborata initial a fost impartita in doua documentatii ce au fost depuse din nou la Ministerul Apelor si Padurilor, asa cum s-a cerut (etapizat si separat): in data de 10.05.2019, pentru suprafata de 81 ha proprietatea publica a statului (care se afla in curs de avizare si aprobare) si, in data de 24.05.2019, pentru suprafata de 27 ha proprietate a CE Oltenia (pentru care nu s-a luat nicio decizie la nivelul Ministerului Apelor si Padurilor).

CE Oltenia mulțumeste public demnitarilor din judetul Gorj pentru ajutorul dat in vederea modificarii Codului Silvic, fara de care procesul de scoatere din fondul forestier ar fi blocat si la ora actuala realizarea unui obiectiv declarat de interes national si utilitate publica.