DEZMINTIRE

Data: 18-03-2021

CE Oltenia dezminte informatiile aparute in presa locala, cu privire la “premierea sefilor din companie” pentru elaborarea Planului de Restructurare si decarbonare a societatii.

Raportat la acuzatiile nominale cuprinse in articolele respective, facem urmatoarele precizari punctuale:

Doamna Diaconu Pintea Lacramioara este membru al Directoratului incepand cu data de 13 mai 2020. Remuneratiile membrilor Directoratului sunt stabilite in contractele de mandat in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Mentionam faptul ca doamna Lacramioara Diaconu Pintea nu a beneficiat de alte sume in afara remuneratiei stabilite prin contractul de mandat, remuneratie ce nu a fost modificata de la data incheierii contractului pana in prezent.

In ceea ce priveste salarizarea domnului Stanculescu Catalin Liviu, director Directie Energie, si a domnului Alecu Sorin Cristian, director adjunct Directia Strategie Dezvoltare, mentionam faptul ca acestea sunt stabilite prin contractele individuale de munca, in conformitate cu limitele prevazute in Contractul Colectiv de Munca, pentru posturile de director.

Pentru colaboarea cu consultantul selectat, la elaborarea Planului de Restructurare, niciun salariat din cadrul societatii nu a fost“premiat”, respectiv nu a beneficiat de alte sume in afara drepturilor stabilite in contractele individuale de munca.