Energiile regenerabile au acoperit 42% din consumul de energie al României, cu 10 puncte procentuale peste media europeană

Data: 31-01-2020

SURSA:Ziarul Financiar

Energia eoliană şi cea hidro au acoperit 42% din consumul de energie al României în 2018, cu 10 puncte procentuale peste media europeană de 32%, arată datele Eurostat, biroul european de statistică.

Energia eoliană şi energia produsă de hidrocentrale au contribuit fiecare cu circa o treime la energia electrică totală provenită din surse regenerabile în 2018. Mai exact, energia eoliană are o cotă de 36%, în timp ce cea hidro reprezintă 33% din producţia de energie din surse regenerabile în 2018 din Europa. Restul de o treime a fost acoperit de energia furnizată prin energie solară (12%), biocombustibili solizi (10%) şi alte surse regenerabile (9%).

Printre statele membre ale UE, cea mai mare pondere a energiei regenerabile în consum a fost în Austria (73%), Suedia (66%), Danemarca (62%), Letonia (53%) şi Portugalia (52%). România se situează pe locul al 7 în UE în ceea ce priveşte ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final.