FINALIZAREA LUCRARILOR DE CURATARE SI ECOLOGIZARE IN ZONA SUBMAIDANE

Data: 25-08-2015

In data de 21.08.2015, a avut loc receptia finalizarii lucrarilor prevazute prin proiectul „Curatare, ecologizare zona Submaidane Turceni – Ionesti”, pentru care a fost emisa Decizia etapei de incadrare nr. 65/17.04.2015.

In procesul verbal de receptie intocmit sunt precizate urmatoarele aspecte constatate cu ocazia verificarilor efectuate:

  • „A fost evacuata zgura si cenusa de pe terenurile agricole afectate pana la cota naturala, terenurile au fost scarificate, fertilizate, arate si discuite conform recomandarilor OSPA Gorj. Din studiul pedologic si agrochimic intocmit de OSPA Gorj dupa executia lucrarilor enumerate, s-a constatat ca terenurile se incadreaza in aceeasi clasa de calitate ca si terenurile agricole aflate in zona limitrofa. In ceea ce priveste aprovizionarea cu nutrienti, terenurile sunt bine si foarte bine aprovizionate cu nutrienti.
  • S-au degajat incintele gospodariilor afectate de evacuarea de zgura si cenusa; pentru refacerea gospodariilor s-au despagubit proprietarii afectati.
  • Fantanile au fost decolmatate si igienizate, asa cum se mentioneaza si in Procesul verbal de constatare a conditiilor igienico – sanitare nr.351/06.05.2015, incheiat de D.S.P. Gorj. Din buletinele de analiza a calitatii apelor din fantani detinute de SE Turceni, emise de DSP Gorj (chimice si bacteriologice), DSP Dolj (radioactivitate) si INCD ECO IND Bucuresti (metale grele) rezulta ca, in afara de indicatorul azotati (care nu este influentat de depunerea de zgura si cenusa), toti indicatorii sunt sub limitele admisibile.
  • A fost evacuata zgura si cenusa de pe canalul de deviere torenti; pentru aceste lucrari au fost efectuate defrisari de vegetatie si amenajarea drumului de-a lungul canalului. Zgura si cenusa evacuate au fost depozitate in celula nr.5 a Depozitului nr.2.

La data prezentei verificari s-a constatat ca s-au respectat conditiile impuse prin Decizia etapei de incadrare nr.65/17.04.2015.”

Procesul verbal a fost semnat de reprezentantii prezenti ai Oficiului pentru Studii Pedologice si Agrochimice Gorj, Serviciului de Gospodarire a Apelor Gorj, Gardei Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Gorj, Primariei Turceni, Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, Complexului Energetic Oltenia- Executiv, Sucursalei Electrocentrale Turceni.