Condiţionalităţile de mediu scumpesc „lumina” CE Oltenia

Data: 5-07-2014

Sursa: focus-energetic.ro

Complexul Energetic (CE) Oltenia (CEO) a plătit, la 1 iulie, 96 milioane de lei (circa 22 milioane euro) pentru certificatele de emisii (CO2), aferente primei jumătăţi a anului. Pe întreg anul trecut, plata pentru certificatele CO2 s-a ridicat la 208 milioane de lei. „Din preţul de vânzare a unui megawattoră produs în centralele CE Oltenia, peste 5 euro reprezintă preţul unui certificat CO2”, a declarat, pentru Focus-Energetic.ro, Laurenţiu Ciurel, directorul general al CEO. „Pe de altă parte, ne aşteptăm ca preţul acestor certificate să se majoreze”, a completat Laurenţiu Ciurel.

Conform legislaţiei europene, producătorii de energie din surse poluante (în special din cărbune), trebuie să achizitioneze un certificat de emisii de gaze cu efect de seră pentru fiecare MWh produs pe cărbune sau un certificat pentru fiecare 2 MWh produşi pe gaze naturale.

Pachetul „Energie – Schimbări Climatice” stabileşte pentru ţările membre ale Uniunii Europene (UE) obiective pentru anul 2020, cunoscute sub denumirea de „obiectivele 20-20-20” şi anume: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul UE cu cel puţin 20% faţă de nivelul anului 1990, creşterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabilă (SRE) în totalul consumului energetic al UE, precum şi o ţintă de 10% biocarburanţi în consumul de energie pentru transporturi şi reducerea cu 20% a consumului de energie primară, care să se realizeze prin îmbunătăţirea eficienţei energetice, faţă de nivelul la care ar fi ajuns consumul în lipsa acestor măsuri.

Obiectivele Uniunii Europene stabilite prin pachetul legislativ “Energie – Schimbări climatice” sunt susţinute prin scheme care includ tranzacţionarea de certificate ce atestă reducerea emisiilor (CER, ERU) sau producerea energiei electrice din surse regenerabile (certificatele verzi – CV) sau a certificatelor de emisie care conferă dreptul de a emite o tonă de CO2 echivalent într-o perioadă definită (EUA). De remarcat, un certificat de emisii este egal cu o tonă echivalent CO2.

Dacă, până la sfârşitul anului 2012, certificatele de emisii se acordau gratuit, începând cu anul 2013, conform directivei EU ETS, sectorul energiei electrice, responsabil de cea mai mare parte a emisiilor de CO2 din UE, va fi supus în întregime unui sistem de licitaţii pentru achiziţionarea certificatelor de emisii de CO2.

“În temeiul Directivei revizuite EU ETS adoptate în 2009, 10 state membre au beneficiat de posibilitatea de a solicita derogări temporare de la regula potrivit căreia, începând din 2013, toate certificatele de emisii EU ETS vor fi vândute la licitaţie“, se arăta într-un comunicat al Comisiei Europene (CE).

România a obţinut aprobarea Comisiei Europene (CE) pentru alocarea, în continuare, a 71,4 milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, cu titlu gratuit, pentru producătorii de energie electrică, în perioada 2013-2020. În perioada 2008 – 2012, sectorul energetic din România a avut alocate aproape 208 milioane de certificate de emisii gratuite. Astfel, termocentrala Turceni a avut alocate 28.183.496 certificate de CO2, Rovinari – 24.222.537, Işalniţa – 13.526.693, Craiova II – 7.775.132.

În prezent, chiar dacă se spune că aceste certificate CO2 se acordă gratuit, ele sunt, de fapt, plătite de către producătorii de energie, la un preţ mediu de tranzacţionare, stabilit de autorităţi. Banii obţinuţi de statul român din vânzarea acestor certificate alimentează un fond specialdin care se asigură finanţarea nerambursabilă a investiţiilor din Planul naţional de investiţii (PNI), în cuantum de 25% din cheltuielilor eligibile. Complexul Energetic Oltenia are patru investiţii eligibile în PNI.

„Datorită investiţiilor de mediu, de la emisii de gaze cu efect de seră de 1,01 tone CO2/MWh, am ajuns la 0,9 tone CO2/MWh, ceea ce înseamnă că, la o producţie de circa 15 TWh, trebuie să cumpărăm 14,2 milioane certificate CO2. O parte dintre acestea sunt cumpărate prin licitaţie, iar alta – prin alocare conform legislaţiei în vigoare. În prezent, un certificat costă, pe bursă, aproximativ 6 euro”, a mai spus Laurenţiu Ciurel.